Vstup pro členy ASZ ČR   Registrace
Asociace soukromého zemědělství ČR

Svaz vlastníků půdy České republiky

Adresář Diskuze Obchod Ubytování na farmě

Vyhledávání

Svátek slaví Lenka a Dita
Úterý, 21.2.2017 1:48
Únorová voda - pro pole škoda.

Počasí

Aktuality

Náhodná fotografie

PKP (15)

Dokumenty pro vlastníky

Situační a výhledová zpráva Půda 2015

Půda 2

Situační a výhledová analyzuje a hodnotí zemědělský půdní fond České republiky.Uvádí historický a současný rozsah půdního fondu ČR se zaměřením na zemědělství a částečně i lesnictví, hodnotí kvalitu půdy a nové tendence z hlediska bonitace a agrochemických vlastností zemědělské půdy. Velmi důležité jsou aspekty související s vlastnictvím a užitím zemědělské půdy, které jsou zde ve stručnosti rovněž podány. Větší důraz na kvalitu potravin se projevuje v požadavcích na ekologické zemědělství, které je zde stručně kvantifikováno. Vývoj půdního fondu by se měl projevit i v provázanosti zemědělské půdy a krajiny a v lepší ochraně půdy proti degradaci. Tato část je popsána v části věnované pozemkovým úpravám. Je zde podán aktuální stav vývoje kategorizace zemědělského území ČR do méně příznivých oblastí (LFA), do vymezených zranitelných oblastí a zpráva informuje o registru půdy (LPIS). Velmi důležité pro všechny zúčastněné jsou informace o rozvoji trhu s půdou, cenách půdy a pachtovném za poslední období, které byly oproti předcházejícím zprávám mírně rozšířeny.

30.8.2016 12:26:02 | přečteno 521x | aneta.matouskova | Celý článek
 

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků pro pachtovní smlouvy

Metodika půdního průzkumu

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (www.vumop.cz) publikoval Metodiku půdního průzkumu zemědělských pozemků pro pachtovní smlouvy.Příručka je v prvé řadě určena pro vlastníky zemědělské půdy, kteří na ni sami nehospodaří a půdu pronajímají třetí osobě. Cílem metodiky je zabránění poškození půdy nesprávným obhospodařováním nájemce a snižováním ceny pozemku. Obdobně je metodika určena i poctivým nájemcům půdy, kteří chtějí mít jistotu, že po uplynutí doby nájmu nebudou neoprávněně nařčení, že půdu poškodili.

Metodiku v elektronické podobě je možné stáhnout ZDE 

1.5.2015 8:44:42 | přečteno 948x | vendula | Celý článek
 

Co nevíte o dani z nemovitosti: Pozor i na digitalizaci!

V tomto článku odpovídáme na nejčastější otázky a objasňujeme méně známé podrobnosti týkající se přiznání k dani z nemovitosti, na jehož podání zbývá již jen několik dní. Na úvod ještě zopakujeme základní zákonitosti, kterými je nutno se řídit.
28.1.2011 10:56:44 | přečteno 1189x | breburdova | Celý článek
 
15.8.2012 11:13:00 | přečteno 1189x | jaroslav.urban
 
load