Vstup pro členy ASZ ČR   Registrace
Asociace soukromého zemědělství ČR

Svaz vlastníků půdy České republiky

Adresář Diskuze Obchod Ubytování na farmě

Vyhledávání

Svátek slaví Adriana a Felix
Neděle, 26.6.2016 2:45
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

Počasí

Aktuality

Náhodná fotografie

Rada 086

Návštěvnost

Celkem přístupů: 30250810
Za týden: 148708
Za den: 35209
Online návštěvníků: 823
Finagro

Vítejte na internetových stránkách Svazu vlastníků půdy České republiky

O šmejdech na trhu se zemědělskou půdou

Řepkové pole

Český rozhlas Plus odvysílal minulý týden ve svém pravidelném pořadu „Zaostřeno“ díl týkající se tzv. šmejdů na trhu se zemědělskou půdou. „I makléři a další „obchodníci“ začali používat jejich praktiky. Často využívají složitých životních situací nebo neznalosti a odkupují od lidí půdu pod její reálnou tržní cenou,“ zaznělo v upoutávce na tento pořad. Na jeho silnou nevyváženost a účelovou zabarvenost se znaky porušení požadavku na nezávislost nás upozornil soukromý zemědělec, člen Svazu vlastníků půdy Jan Pešout. Rozhlasový pořad si můžete poslechnout níže, stejně tak si přečíst připomínky pana Pešouta a následnou reakci autorky pořadu.

4.5.2016 14:24:22 | přečteno 521x | příspěvků: 5 | farmyurban | Celý článek
 

Pozemkové úpravy – zákon č.139/2002 Sb. v praxi

krajina-krajinné-prvky-IMG_7860-328x219

Jsem vlastníkem 18 ha zemědělské a lesní půdy, včetně vodní plochy /tj. části rybníka/.  Na pozemcích soukromě hospodařím od roku 1994. Po zkušenostech s prováděním pozemkových úprav, docházím k závěru, že vůbec nevím, jak bych se zachoval v případě, kdyby pozemkový úřad zahájil pozemkové úpravy v mojí rodné obci. Po rozboru jednotlivých ustanovení zákona z roku 2002 (č.139/2002 Sb., v současném znění) se domnívám, že změna zákona je nezbytná, protože neposkytuje dostatečnou právní ochranu účastníkům řízení. Vycházím především z rozhodovací činnosti Státního pozemkového úřadu a správních soudů, které tyto věci, v případě odvolání, rozhodují.


13.4.2016 10:55:42 | přečteno 1078x | příspěvků: 11 | tmdtmd | Celý článek
 

Česká půda jen pro vyvolené

Pozemky 2

Česká agrární lobby tlačí na uzákonění předkupního práva pro nájemce zemědělské půdy po slovenském vzoru. Její návrh ale nevyloučí ze hry spekulanty a cizince. Snadno se dostanou k tisícům hektarů polí a luk, když koupí rovnou celý zemědělský podnik. Zákon jen posílí pozemkové magnáty a poškodí vlastníky.


12.2.2016 13:23:06 | přečteno 390x | příspěvků: 1 | farmyurban | Celý článek
 

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY LONI VZROSTLY O VÍCE NEŽ 16 PROCENT

Pole 7

Průměrné tržní ceny zemědělské půdy v ČR se loni meziročně zvýšily o 16,46 procenta z 139  590 korun za hektar (tj. 13,96 Kč/m2 ) v roce 2014 na 162 565 korun za hektar (tj. 16,26 Kč/m2 ) v roce 2015. Uvádí to „Zpráva o trhu s půdou“, kterou zpracovala společnost Farmy.cz.

27.1.2016 13:45:59 | přečteno 491x | příspěvků: 0 | breburdova | Celý článek
 

ODS kritizuje záměr Agrární komory zavést předkupní právo při prodeji zemědělské půdy

Mák

Občanští demokraté vystoupili proti záměru Agrární komory ČR, aby vlastníci zemědělské půdy museli při jejím prodeji přednostně nabídnout půdu zemědělcům, kteří na ní hospodaří. ODS to označuje za návrat do 50. let minulého století.

25.1.2016 8:57:54 | přečteno 537x | příspěvků: 5 | breburdova | Celý článek
 

Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2016

Pozemky 2

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 344/2015 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2016 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.  

18.12.2015 12:06:45 | přečteno 2462x | farmyurban | Celý článek
 

Vlastníci, braňte svoje práva a svou půdu!

Půda

Postavení vlastníků půdy v ČR je velmi oslabené. Vlastníci půdy vlastní pouze vrchní cca 30 cm organicko-minerální vrstvu půdy a k ní mají ještě právo omezené 15 zákony, z nichž informačně vyjímáme: zákon vyvlastňovací, energetický, horní zákon, vodní, stavební, zemědělský, zákon o životním prostředí, myslivecký zákon, zákon o pozemkových úpravách. Mocné zájmové skupiny a poslanci ve jménu veřejného zájmu chystají další omezení vlastnického práva k půdě. XII. Valná hromada Svazu vlastníků půdy ČR (dále SVP ČR) projednala stav vlastnického práva k půdě a uložila vydat veřejnou výzvu k ochraně vlastnického práva.

4.12.2015 13:04:31 | přečteno 844x | příspěvků: 14 | tmdtmd | Celý článek
 

Před velkými problémy nás může zachránit jen zdravá půda, říká mikrobiolog

Půda 2

Jihočeští vědci varují, že půda v naší zemi není v dobré kondici. Kvůli tomu se můžeme během relativně krátké doby ocitnout bez jídla i bez vody. Tu v krajině dokáže udržet jen zdravá půda.

21.9.2015 10:21:29 | přečteno 235x | tmdtmd | Celý článek
 

10 rad pro vlastníky při pozemkových úpravách

Pohled do krajiny

Podle Zákona o půdě 229/1991 Sb. se měly pozemkové úpravy stát základním nástrojem obnovy pozemkového práva po násilné kolektivizaci. Postupně se ale měnil jejich obsah i forma.  Poslední novela zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., vyhláška č.13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a řada následných metodických pokynů, zasahuje do vlastnického práva k půdě. Původní prioritní účel pozemkových úprav z roku 1991 spočíval ve vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků, se v poslední letech změnil a pozemkové úpravy se zpracovávají pouze ve veřejném zájmu. Ve spojení se způsobem řízení pozemkových úprav se pozemkové úpravy také stávají nástrojem i k omezování práv vlastníků půdy. Dotazy a stížnosti vlastníků se množí. Na jejich připomínky často není brán ohled a často jsou vystaveny jednání v tísni. Vlastníci půdy v ČR stále nemají naplněný úplný obsah vlastnického práva k půdě. Z velké části neznají hranice svých pozemků, nemají je přístupné a podle častých stížností, je s pozemky i bez jejich souhlasu manipulováno. Proto XI. Valná hromada Svazu vlastníků půdy ČR uložila vypracovat a zveřejnit „ 10 rad“ jako informační pomůcku.

16.7.2015 10:35:00 | přečteno 1110x | příspěvků: 19 | breburdova | Celý článek
 

V Česku se ztrácí zemědělská půda. Ročně za tři miliardy korun

Kukuřičné pole

Přestože dostupné analýzy už řadu let ukazují, že v naší zemi je zhruba polovina veškeré zemědělské půdy (podle některých údajů i více) ohrožena vodní a větrnou erozí, politici ani podnikatelé se zatím nemají k tomu, aby se pokusili tento nevyhovující stav řešit.

11.5.2015 15:45:38 | přečteno 332x | příspěvků: 0 | tmdtmd | Celý článek
 
 
load