Vstup pro členy ASZ ČR   Registrace
Asociace soukromého zemědělství ČR

Svaz vlastníků půdy České republiky

Adresář Diskuze Obchod Ubytování na farmě

Vyhledávání

Svátek slaví Zlata a Daryk
Neděle, 25.9.2016 10:29
Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.

Počasí

Aktuality

Náhodná fotografie

Rada 150

Návštěvnost

Celkem přístupů: 53695138
Za týden: 1065559
Za den: 90258
Online návštěvníků: 1327
Finagro

Vítejte na internetových stránkách Svazu vlastníků půdy České republiky

Veřejné provolání Svazu vlastníků půdy ČR

Pozemky 2

Vlastnické právo k půdě je trvale omezováno veřejným zájmem. Zvláště v roce 2016 dochází k nebývalému útoku na vlastnictví půdy v České republice. Čelíme zostření Vyvlastňovacího zákona č.184/2006 Sb., za účelem rychlejšího vyvlastňování pozemků státem ve veřejném zájmu v řízení s „neodkladným účinkem,“ dále Agrární komora ČR předložila zákon o „nabytí vlastnictví k půdě“ přednostním prodejem stávajícím pachtýřům a usiluje o jeho schválení. 

15.9.2016 10:17:06 - aktualizováno 23.9.2016 13:37:13 | přečteno 393x | příspěvků: 10 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Svaz vlastníků půdy: Stát v zákonech omezil naše práva

Pohled do krajiny

Stát novelou několika zákonů omezil právo více než jednoho milionu tuzemských vlastníků půdy. Uvedl to v tiskové zprávě Svaz vlastníků půdy, který současně vyzval majitele pozemků a zemědělce hospodařící na vlastní půdě, aby se bránili. Nesouhlasná vyjádření chce svaz využít při jednáních se státem.

19.9.2016 8:09:46 | přečteno 109x | příspěvků: 0 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Restituce a pozemkové úpravy v pořadu Pro a proti v Českém rozhlase

čro plus

Restituenti půdy nesouhlasí s postupem státu, který jim jako náhradu za zabavené pozemky nabízí nízké odškodné nebo podřadnou půdu. Na toto téma diskutovali v pořadu Pro a proti v Českém rozhlase Plus předseda Svazu vlastníků půdy ČR František Janda a poslanec KDU-ČSL Petr Kudela. Tento díl pořadu si můžete poslechnout pomocí odkazů níže v příloze.

  

1.9.2016 17:09:49 - aktualizováno 7.9.2016 8:51:20 | přečteno 175x | příspěvků: 0 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Situační a výhledová zpráva Půda 2015

Půda 2

Situační a výhledová analyzuje a hodnotí zemědělský půdní fond České republiky.Uvádí historický a současný rozsah půdního fondu ČR se zaměřením na zemědělství a částečně i lesnictví, hodnotí kvalitu půdy a nové tendence z hlediska bonitace a agrochemických vlastností zemědělské půdy. Velmi důležité jsou aspekty související s vlastnictvím a užitím zemědělské půdy, které jsou zde ve stručnosti rovněž podány. Větší důraz na kvalitu potravin se projevuje v požadavcích na ekologické zemědělství, které je zde stručně kvantifikováno. Vývoj půdního fondu by se měl projevit i v provázanosti zemědělské půdy a krajiny a v lepší ochraně půdy proti degradaci. Tato část je popsána v části věnované pozemkovým úpravám. Je zde podán aktuální stav vývoje kategorizace zemědělského území ČR do méně příznivých oblastí (LFA), do vymezených zranitelných oblastí a zpráva informuje o registru půdy (LPIS). Velmi důležité pro všechny zúčastněné jsou informace o rozvoji trhu s půdou, cenách půdy a pachtovném za poslední období, které byly oproti předcházejícím zprávám mírně rozšířeny.


30.8.2016 12:26:02 | přečteno 114x | aneta.matouskova | Celý článek
 

Stát podruhé obere vlastníky půdy. Nedá jim náhradní půdu, jen nízké odškodné

Pole 6

Je jich 45 tisíc a na papíře mají takzvaný restituční nárok na náhradní pozemky za pole či louky, které jim kdysi patřily. Stát jim půdu po nástupu komunistů sebral, a protože na nich po listopadu 1989 stála sídliště, silnice či fabriky, měli původní majitelé dostat jiné pozemky. 

29.8.2016 17:07:50 | přečteno 106x | aneta.matouskova | Celý článek
 

Svatava Maradová: Pozemkový úřad řeší sucho, erozi půdy i závlahy.

Stromy

Státní pozemkový úřad dnes představil nové činnosti, kterými rozšiřuje svoji agendu v souvislosti s novelou zákona o Státním pozemkovém úřadu. Nově bude úřad spravovat závlahové soustavy v majetku státu. Na tiskové konferenci byl ředitelkou SPÚ Svatavou Maradovou a profesorem Zdeňkem Žaludem z Akademie věd představen také společný projekt Intersucho. 

24.8.2016 14:24:22 | přečteno 102x | aneta.matouskova | Celý článek
 

Novela zákona č. 139 ve světle ochrany vlastnického práva

Pozemky 2

V naprosté tichosti vstoupila v platnost novelizace zákona č. 139/2002 Sb. platná k 1. 8. 2016, která v § 11 odst. 4 nahrazuje slovo „3/4“ slovem „60%“. Od 1. 8. tohoto roku proto platí nové znění uvedeného § 11 odst. 4 zákona tak, že „pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60% výměry pozemků“. 

22.8.2016 11:15:23 | přečteno 158x | aneta.matouskova | Celý článek
 

10 rad pro vlastníky při pozemkových úpravách

Pohled do krajiny

Podle Zákona o půdě 229/1991 Sb. se měly pozemkové úpravy stát základním nástrojem obnovy pozemkového práva po násilné kolektivizaci. Postupně se ale měnil jejich obsah i forma.  Poslední novela zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., vyhláška č.13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a řada následných metodických pokynů, zasahuje do vlastnického práva k půdě. Původní prioritní účel pozemkových úprav z roku 1991 spočíval ve vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků, se v poslední letech změnil a pozemkové úpravy se zpracovávají pouze ve veřejném zájmu. Ve spojení se způsobem řízení pozemkových úprav se pozemkové úpravy také stávají nástrojem i k omezování práv vlastníků půdy. Dotazy a stížnosti vlastníků se množí. Na jejich připomínky často není brán ohled a často jsou vystaveny jednání v tísni. Vlastníci půdy v ČR stále nemají naplněný úplný obsah vlastnického práva k půdě. Z velké části neznají hranice svých pozemků, nemají je přístupné a podle častých stížností, je s pozemky i bez jejich souhlasu manipulováno. Proto XI. Valná hromada Svazu vlastníků půdy ČR uložila vypracovat a zveřejnit „ 10 rad“ jako informační pomůcku.

16.7.2015 10:35:00 - aktualizováno 22.8.2016 11:12:11 | přečteno 2841x | příspěvků: 19 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Státní pozemkový úřad rozšiřuje nabídku pozemků pro restituenty

Státní pozemkový úřad

V souvislosti s novelou zákona o Státním pozemkovém úřadu, která vstupuje v účinnost dne 1. srpna 2016, dochází ke změnám ve vyhlášených veřejných nabídkách pozemků. Nabídka pro zemědělce vyhlášená na 7. listopadu 2016 se ruší a k tomuto termínu bude vyhlášena letošní čtvrtá nabídka určená pro restituenty (oprávněné osoby). 

19.8.2016 14:40:13 | přečteno 155x | příspěvků: 0 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Půda má být naše bohatství…

Půda 2

Půda je národním pokladem a nenahraditelné bohatství. Přesto mil. tun naší půdy končí v tocích a snižuje se její úrodnost. Není proto náhodou, že tajemník EL0 (organizace vlastníků půdy EU) de L´ Eslaile v loňském „roce půdy“  řekl, že „ vlastníci půdy jsou nejlepšími pečovateli o venkovské oblasti“. To ovšem neplatí v České republice. 

14.7.2016 12:18:36 - aktualizováno 15.8.2016 16:56:20 | přečteno 233x | příspěvků: 0 | aneta.matouskova | Celý článek
 
 
load