Vstup pro členy ASZ ČR   Registrace
Asociace soukromého zemědělství ČR

Svaz vlastníků půdy České republiky

Adresář Diskuze Obchod Ubytování na farmě

Vyhledávání

Svátek slaví Otakar a Egar
Sobota, 27.8.2016 11:50
Co srpen nedopeče, září nedovaří.

Počasí

Aktuality

Náhodná fotografie

Bükfürdö lázně

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44684915
Za týden: 1775144
Za den: 87271
Online návštěvníků: 2200
Finagro

Vítejte na internetových stránkách Svazu vlastníků půdy České republiky

Svatava Maradová: Pozemkový úřad řeší sucho, erozi půdy i závlahy.

Stromy

Státní pozemkový úřad dnes představil nové činnosti, kterými rozšiřuje svoji agendu v souvislosti s novelou zákona o Státním pozemkovém úřadu. Nově bude úřad spravovat závlahové soustavy v majetku státu. Na tiskové konferenci byl ředitelkou SPÚ Svatavou Maradovou a profesorem Zdeňkem Žaludem z Akademie věd představen také společný projekt Intersucho. 

24.8.2016 14:24:22 | přečteno 30x | aneta.matouskova | Celý článek
 

Novela zákona č. 139 ve světle ochrany vlastnického práva

Pozemky 2

V naprosté tichosti vstoupila v platnost novelizace zákona č. 139/2002 Sb. platná k 1. 8. 2016, která v § 11 odst. 4 nahrazuje slovo „3/4“ slovem „60%“. Od 1. 8. tohoto roku proto platí nové znění uvedeného § 11 odst. 4 zákona tak, že „pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60% výměry pozemků“. 

22.8.2016 11:15:23 | přečteno 70x | aneta.matouskova | Celý článek
 

10 rad pro vlastníky při pozemkových úpravách

Pohled do krajiny

Podle Zákona o půdě 229/1991 Sb. se měly pozemkové úpravy stát základním nástrojem obnovy pozemkového práva po násilné kolektivizaci. Postupně se ale měnil jejich obsah i forma.  Poslední novela zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., vyhláška č.13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav a řada následných metodických pokynů, zasahuje do vlastnického práva k půdě. Původní prioritní účel pozemkových úprav z roku 1991 spočíval ve vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků, se v poslední letech změnil a pozemkové úpravy se zpracovávají pouze ve veřejném zájmu. Ve spojení se způsobem řízení pozemkových úprav se pozemkové úpravy také stávají nástrojem i k omezování práv vlastníků půdy. Dotazy a stížnosti vlastníků se množí. Na jejich připomínky často není brán ohled a často jsou vystaveny jednání v tísni. Vlastníci půdy v ČR stále nemají naplněný úplný obsah vlastnického práva k půdě. Z velké části neznají hranice svých pozemků, nemají je přístupné a podle častých stížností, je s pozemky i bez jejich souhlasu manipulováno. Proto XI. Valná hromada Svazu vlastníků půdy ČR uložila vypracovat a zveřejnit „ 10 rad“ jako informační pomůcku.

16.7.2015 10:35:00 - aktualizováno 22.8.2016 11:12:11 | přečteno 1639x | příspěvků: 19 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Státní pozemkový úřad rozšiřuje nabídku pozemků pro restituenty

Státní pozemkový úřad

V souvislosti s novelou zákona o Státním pozemkovém úřadu, která vstupuje v účinnost dne 1. srpna 2016, dochází ke změnám ve vyhlášených veřejných nabídkách pozemků. Nabídka pro zemědělce vyhlášená na 7. listopadu 2016 se ruší a k tomuto termínu bude vyhlášena letošní čtvrtá nabídka určená pro restituenty (oprávněné osoby). 

19.8.2016 14:40:13 | přečteno 91x | příspěvků: 0 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Půda má být naše bohatství…

Půda 2

Půda je národním pokladem a nenahraditelné bohatství. Přesto mil. tun naší půdy končí v tocích a snižuje se její úrodnost. Není proto náhodou, že tajemník EL0 (organizace vlastníků půdy EU) de L´ Eslaile v loňském „roce půdy“  řekl, že „ vlastníci půdy jsou nejlepšími pečovateli o venkovské oblasti“. To ovšem neplatí v České republice. 

14.7.2016 12:18:36 - aktualizováno 15.8.2016 16:56:20 | přečteno 156x | příspěvků: 0 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Pozemkové úpravy – zákon č.139/2002 Sb. v praxi

krajina-krajinné-prvky-IMG_7860-328x219

Jsem vlastníkem 18 ha zemědělské a lesní půdy, včetně vodní plochy /tj. části rybníka/.  Na pozemcích soukromě hospodařím od roku 1994. Po zkušenostech s prováděním pozemkových úprav, docházím k závěru, že vůbec nevím, jak bych se zachoval v případě, kdyby pozemkový úřad zahájil pozemkové úpravy v mojí rodné obci. Po rozboru jednotlivých ustanovení zákona z roku 2002 (č.139/2002 Sb., v současném znění) se domnívám, že změna zákona je nezbytná, protože neposkytuje dostatečnou právní ochranu účastníkům řízení. Vycházím především z rozhodovací činnosti Státního pozemkového úřadu a správních soudů, které tyto věci, v případě odvolání, rozhodují.


13.4.2016 10:55:42 - aktualizováno 15.8.2016 16:55:56 | přečteno 1582x | příspěvků: 11 | tmdtmd | Celý článek
 

Ředitelka SPÚ v jeho čele neoprávněně? Kauza Vitásková – Vesecká jako přes kopírák.

Státní pozemkový úřad

Policie má na stole případ à la Vitásková - Vesecká, končící tandem na Energetickém regulačním úřadu. Státní tajemník ministra zemědělství Mariana Jurečky, lidovec Jiří Bakalík, měl protiprávně jmenovat šéfkou Státního pozemkového úřadu Svatavu Maradovou. Bude-li se při vyšetřování obou kauz měřit stejným metrem, mohou za dosazení Maradové do funkce hrozit nedozírné škody. 

10.8.2016 9:44:54 - aktualizováno 11.8.2016 9:31:04 | přečteno 613x | příspěvků: 10 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Petr Havel: Drobní vlastníci půdy, plačte!

Mez

V Česku vlastní půdu téměř tři miliony lidí. Drobní vlastníci – a těch je drtivá většina – jsou přitom ve vydíratelném postavení nejen vůči zemědělcům, ale i vůči myslivcům, energetikům, ortodoxním ochráncům přírody, těžařům, vodohospodářům či stavební a dopravní lobby. Agrární analytik Petr Havel v článku pro HlídacíPes.org upozorňuje, že tato skutečnost má fatální dopady na tuzemskou krajinu. 

  

8.8.2016 14:13:10 | přečteno 365x | příspěvků: 4 | aneta.matouskova | Celý článek
 

O krajině, půdě, suchu a selském rozumu s Martinem Hutařem, prvním českým ekologickým zemědělcem

Větrov - Svárov

Ze svého prvního setkání s panem Martinem Hutařem ve firmě PRO-BIO ve Starém Městě pod Králickým Sněžníkem před pár lety jsem si dovezl ofocený novinový článek, který je zarámovaný na chodbě sídla. Má nadpis „Šach chemii“, je datován 25. března 1989 a Hutař coby člen hnutí Brontosaur, mládežnického sdružení vychovávajícího k ekologickému myšlení, v něm prezentoval na tehdejší dobu zajímavý projekt na produkci jehněčího masa a kořenové zeleniny: „Pokusná výroba potravin v ekologicky vyvážené zemědělské soustavě s péčí o přirozenou půdní úrodnost, o krajinu, vody, o životní prostředí vůbec. Zkrátka – chceme zkusit produkovat potraviny přirozenějším způsobem než běžná zemědělská velkovýroba. Půjde samozřejmě o zanedbatelná množství i plochy, ale náš zdar by mohl pomoci následovníkům.“ Že tomu Statek Hanušovice a JZD Dubicko daly šanci, nebylo až tak důležité jako sametová revoluce, která přišla o pár měsíců později. 

8.8.2016 14:05:17 | přečteno 89x | příspěvků: 0 | aneta.matouskova | Celý článek
 

Odhad vývoje tržních cen zemědělské půdy za 1. pololetí

Půda 2

Portál farmy.cz pravidelně zveřejňuje předběžnou zprávu o vývoji tržních cen. Jejich zprávu za 1. pololetí letošního roku můžete nalézt na tomto odkazu http://www.farmy.cz/dokumenty/ZPRAVA-odhad-cen-pudy-I-II-2016-FARMYCZ-cervenec-2016.pdf


5.8.2016 8:33:24 | přečteno 130x | příspěvků: 0 | aneta.matouskova | Celý článek
 
 
load