Vstup pro členy ASZ ČR   Registrace
Asociace soukromého zemědělství ČR

Svaz vlastníků půdy České republiky

Adresář Diskuze Obchod Ubytování na farmě

Vyhledávání

Svátek slaví Lenka a Dita
Úterý, 21.2.2017 1:47
Únorová voda - pro pole škoda.

Počasí

Aktuality

Náhodná fotografie

28  30 04 12 (27)

Vlastníci, braňte svoje práva a svou půdu!

Půda

Postavení vlastníků půdy v ČR je velmi oslabené. Vlastníci půdy vlastní pouze vrchní cca 30 cm organicko-minerální vrstvu půdy a k ní mají ještě právo omezené 15 zákony, z nichž informačně vyjímáme: zákon vyvlastňovací, energetický, horní zákon, vodní, stavební, zemědělský, zákon o životním prostředí, myslivecký zákon, zákon o pozemkových úpravách. Mocné zájmové skupiny a poslanci ve jménu veřejného zájmu chystají další omezení vlastnického práva k půdě. XII. Valná hromada Svazu vlastníků půdy ČR (dále SVP ČR) projednala stav vlastnického práva k půdě a uložila vydat veřejnou výzvu k ochraně vlastnického práva.

1. Poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník – místopředseda sněmovního Hospodářského výboru připravuje novelu vyvlastňovacího zákona č. 184/2006 Sb. za účelem rychlejšího vyvlastňování pozemků při stavbě dálnic a silnic, protipovodňových opatření a plynovodů. Připravuje „neodkladný“ účinek po zahájení vyvlastňovacího řízení. „ Neodkladný“ účinek pro vlastníka půdy znamená, že úředník státní správy, ve spojeném územním, stavebním a vyvlastňovacím řízení rozhodne o vyvlastnění pozemku a Katastrální úřad neprodleně zapíše určeného vlastníka, většinou investora budoucí stavby do katastru nemovitostí. Vlastník pozemku se může domáhat práva až po tomto vyvlastňovacím aktu. Mezi tím bude stavba již postavena a vlastníkovi zůstanou pouze výlohy ze soudního sporu, které většinou přesáhnou cenu vyvlastněného pozemku. Základní námitkou řady právníků a SVP ČR proti návrhu „neodkladného účinku“ je, že připravovaná novela vyvlastňovacího zákona osekává jedno ze základních lidských práv ve prospěch úředníků a stavebních firem. Vyvlastňovací úředník se tak ze zákona stane arbitrem mezi soukromým zájmem investora - stavebníka a vlastníkem pozemku.  Vyvlastňování ve veřejném zájmu je vždy velkým lákadlem ke zneužití. Před touto iniciativou poslance za hnutí ANO Martina Kolovratníka jsme v minulosti už byli svědky dvou pokusů poslanců z různých politických stran zahájit vyvlastňovací řízení s  „neodkladným účinkem“ tak, aby stavební firma mohla neprodleně zahájit  bagrování pole. Toto je další pokus o vyvlastnění skrytý i do stavebního či dalších zákonů.

V souladu s Ústavním zákonem Základní listiny práv a svobod, čl. 11, odstavce 4, musí být každé vyvlastnění pozemku ve veřejném zájmu s „neodkladným účinkem“ jednotlivě a jmenovitě schváleno zákonem.

Vyvlastňování je vždy násilným činem. Proč by se měl stát dopouštět násilí, které se dotýká téměř tří milionů občanů?! Ve většině by postačilo upravit výkupní cenu pozemků na srovnatelnou úroveň se západními sousedy v EU.

2. Agrární komora ČR požaduje další závažné omezení vlastnického práva k půdě. Tato organizace vypracovala návrh zákona o nabytí vlastnictví k půdě. Návrh je závažným omezením pro vlastníka půdy, když se rozhodne vlastní půdu prodat i pronajmout. Vlastník ji podle tohoto návrhu může pouze prodat zemědělskému podnikateli, aktivnímu zemědělci, s trvalým pobytem nejméně 10 let na území ČR a minimálně 3 roky hospodařící v obci. Nejvyšší prioritu předkupního práva a odvozeně i nájmu pak získá současný uživatel (pachtýř) pozemků. Obdobné opatření v řadě evropských zemí sleduje pouze využití půdy při prodeji.  V žádném případě neurčuje prioritní postavení kupujícího. Návrh tohoto zákona je v současné době v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny ČR, jehož předsedou za Hnutí ANO je poslanec Jaroslav Faltýnek.  Přímým důsledkem přijetí takového zákona bude v podstatě povinný prodej i pronájem půdy vždy stávajícímu pachtýři. Jde o snahu znemožnit vlastníkům svobodně nakládat se svým majetkem. Zcela protiprávní a sobecká je skutečnost, že tímto zákonem Agrární komora a její členové sledují zabránění vzniku nových zemědělských subjektů. Naopak, vznik nových zemědělců by byl v podmínkách velkoplošně koncentrovaného zemědělství ČR jevem velmi žádoucím. 

Vlastníci půdy v ČR, jsou vás téměř tři miliony. Přistupte odvážně k ochraně vlastnictví vaší půdy. Obracejte se svými dotazy, podněty, požadavky a návrhy na orgány a instituce, na poslance a senátory Parlamentu ČR, na ministry vlády a na předsedy a členy politických stran. Využívejte i orgány moci soudní. Vývoj ukazuje, že omezování vašich práv pokračuje. Stále je mnoho těch, kdo vaši půdu chtějí vyvlastnit, nebo aspoň její vlastnictví omezit. Neohroženě požadujte naplnění svých vlastnických práv.

 Předsednictvo SVP ČR

27.11.2015

4.12.2015 13:04:31 | přečteno 1676x | tmdtmd
 
load